Canal de fotos

28/5/13

Ple extraordinari de maig

Ahir al vespre es va celebrar un ple extraordinari amb l'assistència dels set regidors i la presència de dues persones com a públic.

El primer punt de l'ordre del dia era l'inici d'expedient per a l'alteració dels termes municipals de Tavèrnoles i les Masies de Roda, que ha de permetre la regularització d'activitats que ara es troben repartides entre els dos municipis. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de CiU i ERC, i en contra de TAV. També es va procedir a donar compte de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament i de la Comissió de Festes

Els següents punts, que es van aprovar tots per unanimitat, van ser l'aprovació de l'esmena de l'acta de delimitació amb Sant Sadurní d'Osormort; i l'acceptació de la subvenció del PUOSC per a l'obra de millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable que s'està duent a terme aquests dies.

Es va aprovar el conveni amb la Diputació de Barcelona per la vigilància contra d'incendis forestals d'aquest estiu. El següent punt va ser l'aprovació de la xifra del padró d'habitants de Tavèrnoles, que a 1 de gener del 2013 es fixa en 315 persones (157 homes i 158 dones).

També es va aprovar el Pla Local de Joventut per al 2013-2016, que ha permès detectar les necessitats del jovent del municipi i elaborar un pla d'accions orientades a aquest col·lectiu. Es va aprovar l'adjudicació del contracte de compra agregada d'energia elèctrica a l'empresa Endesa Energia.

El següent punt del ple va ser l'aprovació provisional del Catàleg de Masies i Cases Rurals de Tavèrnoles que, un cop resoltes les al·legacions i incorporats els diferents informes sectorials, s'envia a la Comissió d'Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.

Els darrers punts del ple van ser l'adhesió al Pacte d'Alcaldes, que ha de permetre elaborar un Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) que determini les actuacions a realitzar per a la reducció d'emissions de CO2 i millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions municipals. Finalment es va aprovar el Pla d'Actuació per a sismes del municipi i es va aprovar la modificació de la Comissió de Comptes amb la incorporació de la regidora Núria Serra en substitució de la Pilar Muntal.

P.D.: La fotografia del ple d'ahir és d'en Dani Crous

Comparteix-ho