Canal de fotos

8/5/12

Ple extraordinari de maig

Ahir vam celebrar un ple extraordinari amb l'assistència dels set regidors i la presència de dues persones com a públic.

El primer punt de l'ordre del dia feia referència al canvi de destinació de la subvenció del PUOSC 2011. Concretament es va acordar destinar els 47.142 € sobrants de l'adjudicació de l'obra del Centre Cívic al projecte de millora de la xarxa d'abastament d'aigua municipal.

El segon punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació de l'esmentat projecte per un import de 64.955 €; el finançament d'aquest projecte es farà mitjançant el sobrant del PUOSC 2011, una subvenció de Diputació de 14.000 € i el restant amb fons propis de l'Ajuntament. Aquest projecte de millora de la xarxa d'aigua contempla la substitució de bombes de l'estació de bombeig, millores sanitàries en el dipòsit de les Punxes, instal·lació d'un centre de telecontrol i sectorització de la xarxa municipal.

Finalment es va aprovar la tercera certificació de l'obra del Centre Cívic per un import de 56.000 €

7/5/12

Agrupar municipis o agrupar serveis?

Avui toca article d'opinió a osona.com. He volgut aprofitar la reobertura de l'etern debat d'agrupació i/o supressió de municipis que el govern Rajoy ha tingut a bé a tornar a posar sobre la taula.

Cada cert temps, com si d’una cita periòdica es tractés, algú deixa anar un globus sonda amb la proposta d’agrupar i/o eliminar municipis. Òbviament els damnificats d’aquesta proposta acabem sent sempre els municipis més petits, tot i que poques vegades s’acaba especificant a partir de quina població -o dimensió- es deixa de ser un municipi petit.

Cada cert temps, i coincidint amb l’aparició dels globus sonda, ens toca de nou tornar a aparèixer per explicar què són i quina funció dintre del territori fan aquests municipis petits als quals algú s’ha entestat en fer desaparèixer. Perquè més enllà d’un municipi hi ha una identitat i una certa autonomia pròpia a l’hora de gestionar el territori, i això és el que no podem renunciar: a la identitat que ens atorga el nostre territori.

El govern Rajoy ens diu que amb aquesta agrupació i/o supressió hi hauria un estalvi de 7.000 milions d’euros, i aquí ens toca aparèixer també per explicar que la majoria de vegades els municipis amb major endeutament no són els més petits, sinó aquells més grans, i que aquesta proposta el què faria seria penalitzar els que han fet una bona gestió dels diners públics els darrers anys.

Els estalvis de veritat els aconseguirem agrupant serveis, posant-nos d’acord entre diversos municipis per mancomunar aquests serveis, infraestructures i equipaments. Llàstima que aquesta reflexió arribi en uns moments on gairebé tothom ja té el seu camp de futbol de gespa artificial, la seva llar d’infants, la seva piscina coberta, el seu centre de dia, el seu pavelló d’esports, el seu teatre municipal... i quan ara la majoria de vegades aquests equipaments es troben infrautilitzats i per tant són del tot deficitaris.

Però si entre municipis ens hi posem, trobarem altres serveis a mancomunar: brigades de neteja, compra agregada de materials i de subministrament, mobiliari i equipament que fem servir només dos o tres cops a l’any,...

I que quan arribi de nou el moment de poder tornar a planificar a anys vista ho sapiguem fer amb seny, mancomunant equipaments i serveis d’una forma que permeti respectar la identitat de cadascun dels municipis involucrats.

Podeu llegir l'article a osona.com des d'aquest enllaç.

Comparteix-ho