Canal de fotos

30/12/14

Ple ordinari de desembre

Ahir al vespre es va celebrar el ple ordinari a Tavèrnoles corresponent al mes de desembre, amb l'assistència dels 7 regidors i la presència de 4 persones com a públic.

Tots els punts de l'ordre del dia van ser aprovats per unanimitat. Primerament es va donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple i l'estat d'execució del pressupost.

Es va aprovar l'expedient de licitació de les obres del col·lector d'aigües residuals de la zona de les piscines, per un import total de 83.639,85 €, així com la convocatòria pública de la vacant de Jutge de Pau titular de Tavèrnoles.

Els següents punts de l'ordre del dia van ser l'aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci de l'Espai Natural Guilleries-Savassona i l'aprovació de l'inventari de béns i drets de l'ajuntament de Tavèrnoles.

Posteriorment també es va aprovar el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) de Tavèrnoles, en tant que municipi adherit al Pacte d'Alcaldes. Pel que fa ala distribució del Fons de Cooperació Local de Catalunya, tram supramunicipal, es va aprovar destinar l'import de 1.571,31€ al Consorci del Ter (347,81€), al Consorci de l'Espai Natural Guilleries-Savassona (611,75€) i al Consell Comarcal d'Osona (611,75€).

Finalment es va ratificar la resolució d'alcaldia d'aprvació del conveni amb el Consell Comarcal d'Osona per al tècnic compartit de joventut.

Per últim es va aprovar la moció proposada per l'AMI de declaració de responsabilitat pel 9N on els regidors que hi van votar a favor van assumir la corresponsabilitat de l'organització de la jornada participativa del 9N. En aquest punt es va abstenir el regidor Xavier Serra.

29/10/14

Els ajuntaments també seran un bon garant del procés

Aquesta setmana m'han publicat un article d'opinió a El Diari Gran del Sobiranisme i a Osona.com sobre el procés i la implicació del món municipalista en el mateix.

Qui més qui menys intuíem que la tardor es presentaria moguda. El procés en el qual està immers el país ha anat seguint un camí que els nostres dirigents polítics i els de les espanyes s’han encarregat d’escriure i, la veritat sigui dita, el guió no ha defugit massa d’allò que estava preestablert.

Malgrat tots els entrebancs trobats pel camí (i els que potser encara queden per aparèixer), el Govern continua ferm amb la voluntat per portar a terme l’encomana de fer una consulta sobre el futur polític del país. Ens trobem a pocs dies del 9N i tinc el convenciment que ens en sortirem; ben mirat no deixa de ser curiós que el simple fet de voler ser consultats esdevingui una odissea que requereixi la implicació activa de tota la ciutadania. Com deia, crec fermament que ens en sortirem; al meu entendre el procés presenta uns garants ben consolidats que ens han de fer pensar en l’èxit final de l’encomana.

El primer dels garants és la gent del país; tres anys consecutius manifestant-nos pacífica i cívicament l’11 de setembre demanant poder ser un país normal, demanant una obvietat com que se’ns deixés votar, demanant que democràticament se’ns permetés escollir quin camí ha de seguir Catalunya. La gent no ha defallit i fent pinya amb l’ANC i Òmnium ha aconseguit mobilitzacions mai vistes, però sobretot unànimes i ben coordiandes.

Per altra banda, i com a segon dels garants, tenim el president Mas que ha sabut conduir (i a vegades fins i tot reconduir) el procés per tal de donar-li la màxima amplitud possible. És del tot necessari que aquesta voluntat expressada per la gent tingui el seu reflex en la unitat d’accions polítiques. La figura del President ha estat clau per liderar el procés; des de l’acord per la data i la pregunta fins a la convocatòria formal de la consulta. Fins a cert punt entenc que els diferents partits vulguin marcar perfil, però arribada l’hora decisiva cal un posicionament clar a favor del país davant d’altres interessos més partidistes. Aquí el camí ens ha deparat alguns sotracs, però confio que el seny s’imposi i que la unitat fins al 9N es mantingui.

Un tercer garant, i que fins ara s’havia mantingut en somort a l’espera de revifar que se li demanés, són els Ajuntaments del país. De nou el món municipalista, sota el paraigua de l’ACM i l’AMI, ha sortit a la defensa del ciutadà. Més de 900 ajuntaments han aprovat una moció en suport de la consulta per posteriorment protagonitzar una mobilització institucional com mai s’havia vist al nostre país. Ja com a cirereta final, i amb un exemplar exercici de coordinació, els ajuntaments han acabat posant a disposició del procés els locals necessaris perquè cap ciutadà hagi de desplaçar-se del seu municipi per poder votar el 9N. En aquest punt no puc deixar de pensar en les paraules que en Miquel Buch, president de l’ACM, va adreçar al president Mas el passat 4 d’octubre “President, pel camí ja saps que trobaràs problemes; quan et giris ens trobaràs a tots nosaltres al darrera”. I així ha estat, en el territori hem trobat també aquell garant i aquella unitat que el procés requereix.

El camí ha estat llarg i amb força entrebancs, però hem estat capaços d’anar-hi trobant les marrades que ens han de permetre arribar fins al destí final que ens hem marcat, que no és altre que votar el 9N. L’objectiu és a tocar i de tots depèn que hi sapiguem arribar en les millors condicions d’unitat i de coordinació possible; ara no podem fallar.

28/10/14

Ple ordinari d'octubre

Ahir al vespre es va celebrar el ple ordinari a Tavèrnoles corresponent al mes d'octubre, amb l'assistència dels 7 regidors i la presència de 2 persones com a públic.

Els tres primers punts de l'ordre del dia van ser donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple, l'estat d'execució del pressupost i finalment l'informe trimestral de morositat segons el qual el període mitja de pagament de l'Ajuntament de Tavèrnoles és de 17 dies.

Els dos següents punts van ser l'aprovació inicial de la modificació d'estatuts del Consorci d'Osona de Serveis Socials i del Consorci del Ter per tal d'adaptar-los a la la reforma introduïda per la LRSAL. També es va aprovar per unanimitat l'adjudicació de l'obra "Substitució de la xarxa de distribució d'aigua potable del sector 2" a l'empresa CASSA al presentar aquesta la millor oferta per un import total de 88.027,91 €.

El següent punt de l'ordre del dia era l'aprovació del Calendari Fiscal pel 2015; per a l'any 2015 es fa una pròrroga de les ordenances fiscals que mantindran els mateixos valors que aquest 2014. Pel que fa al calendari fiscal s'incorpora el fraccionament dels rebuts d'IBI urbà domiciliats, quedant de la següent manera: Vehicles (febrer, març); IBI urbà domiciliat (juny i novembre); IBI urbà no domiciliat, Escombraries i Cementiri (abril, maig); IAE i IBI rústic (setembre, octubre).

El darrer punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació per unanimitat dels pressupostos municipals per a l'exercici del 2015. El pressupost de l'ajuntament per a l'any vinent és de 320.977,76€, que suposen, pel que fa a pressupost ordinari, un increment del 12% respecte al de 2014. Les inversions per al 2015 ascendeixen a 47.556 € i es contempla, entre d'altres inversions, l'adequació d'un parc infantil, la construcció d'una porxada a la façana de ponent de l'ajuntament, la substitució de lluminària LED i l'estesa de fibra òptica.


23/9/14

Ple ordinari de setembre

Ahir al vespre vam celebrar ple ordinari a Tavèrnoles amb l'assitència dels set regidors i la presència de 3 persones com a públic.

El ple va començar amb un minut de silenci en record a Joan Colomer, jutge de pau de Tavèrnoles, que va morir el passat dilluns dia 15 de setembre. Posteriorment es va donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple, així com de l'estat d'execució del pressupost municipal. També es va donar compte de l'informe trimestral de morositat, segons el qual el període mitjà de pagament de l'Ajuntament de Tavèrnoles és de 17,5 dies.

El següent punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació del Compte General de la corporació de l'exercici 2013 que es va aprovar per unanimitat de tots els regidors. També per unanimitat es va aprovar inicialment el projecte d'obres de "Tram de col·lector d'aigües residuals a la zona de les Pisicines de Tavèrnoles" amb un pressupost d'execució de 69.123,84 € (IVA no inclòs).

El ple va aprovar també per unanimitat l'expedient de contractació i les clàusules administratives particulars de l'obre "Substitució de la xarxa de distribució d'aigua potable del sector 2 en el municipi de Tavèrnoles" per un import total de 97.808,79 €, consistent en la substitució de la cananoda d'aigua potable als carrers del nucli de Tavèrnoles i la instal·lació de 4 hidrants d'incendi.

El darrer punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació de l'acord de suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. L'acord, proposat des de les entittats municipalistes de l'AMI i l'ACM, es va aprovar amb el vot favorable de tots els regidors de l'Ajuntament.

1/7/14

Ple ordinari de juny

Ahir es va celebrar el ple ordinari corresponent al mes de juny amb l'assistència dels 7 regidors i la presència de 3 persones com a públic. Els dos primers punts de l'ordre del dia van consistir en donar compte de les resolucions d'alcaldia dictades des del passat ple municipal i donar compte de l'estat d'execució del pressupost.

El següent punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació inicial del projecte de "Substitució de la xarxa de distribució d'aigua potable" valorat en 97.808,79€. El projecte, que es va aprovar per unanimitat, consisteix en la substitució de les canonades d'aigua del al part del nucli de Tavèrnoles i la instal·lació de 4 hidrants d'incendis. També es va aprovar per unanimitat la sol·licitud a l'AOC del servei i-Arxiu i e-Notum que serviran per avançar en el procés d'administració electrònica engegat des de l'Ajuntament de Tavèrnoles. El sisè punt de l'ordre del dia va ser la ratificació del conveni amb la Diputació de Barcelona i l'ADF per al programa de suport en matèria de prevenció d'incendis forestals.

Els següents punts de l'ordre del dia van consistir en l'acceptació dels ajuts del PUOSC 2011 pel que fa a l'arranjament del C. Montseny i a l'adquisició del solar adjacent a l'edifici de l'ajuntametn, així com l'aprovació de la compra de l'esmentat solar.

Per unanimitat de tots els regidors es va aprovar l'adjudicació del contracte d'Arranjament del c. Montseny a l'empresa Certis Obres i Serveis al presentar aquesta la millor oferta i que ascendeix a 169.988,07€. També es va aprovar el nou conveni amb el Consell Comarcal d'Osona per a "Actuacions d'arranjaments de diversos camins. Sau-Collsacabra" al haver-se detectat un error en l'anterior conveni aprovat.

Finalment es va aprovar les dues festes locals per a l'any 2015, que seran el dia 25 de maig i el 3 d'agost, i el padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2014 que xifra la població del municipi en 317 habitants.

25/5/14

Europees 2014 a Tavèrnoles

A Tavèrnoles la participació d'aquestes eleccions ha estat del 67% (20 punts superior a les eleccions del 2009), han votat 165 persones d'un cens total de 245.

Aquests han estat els resultats (entre parèntesi apareixen els de l'any 2009):


  • CiU: 78 (51)
  • ERC: 68 (35)
  • PSC: 7 (13)
  • ICV: 6 (2)
  • Escons en Blanc: 2
  • Ciutadans: 2
  • PP: 1 (2)
  • PACMa: 1

29/4/14

Ple ordinari d'abril

Ahir vam celebrar el ple ordinari corresponent al mes d'abril amb l'assistència dels set regidors i la presència de set persones com a públic. Els dos primers punts de l'ordre del dia van consistir en donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple i de l'estat d'execució del pressupost.

Posteriorment es va donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici del 2013 que es va tancar amb un romanent de tresoreria de 188.498 €, així com de l'informe trimestral de morositat del que s'extreu que l'Ajuntament de Tavèrnoles presenta un període mig de pagament de factures de 13,56 dies.

El següent punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació definitiva del projecte "Arranjament del carrer Montseny i millora dels serveis existents" on es va estimar parcialment l'al·legació presentada pel grup de TAV en la part d'evitar duplicitats en l'àmbit d'actuació, desestimant la part de l'al·legació que feia referència a la disposició de places d'aparcament en semibateria. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de CiU i ERC, mentre que el grup de TAV va votar-hi en contra.

Per unanimitat es van aprovar els dos convenis amb el Consell Comarcal d'Osona: el primer d'ells en matèria de Serveis Socials relatiu al Banc d'Ajudes Tècniques i al Servei d'Atenció Domicilària; i el segon per a l'execució de les obres "Actuacions d'arranjaments de diversos camins. Sau-Collsacabra".

També per unanimitat de tots els grups es van aprovar la resta de punts de l'ordre del dia que van ser l'expedient de licitació de l'obra "Arranjament del carrer Montseny i millora de serveis existents", el mapa de capacitat acústica del municipi de Tavèrnoles, l'aprovació del plec de clàusules administratives generals i finalment la designació de membres de les meses electorals per a les eleccions europees.

P.D.: la fotografia que il·lustra el post és d'en Jordi Vila

25/2/14

Ple ordinari de febrer

Ahir al vespre vam celebrar el ple ordinari corresponent al mes de febrer amb l'assistència dels 7 regidors i la presència de 4 persones com a públic. Els primers punts de l'ordre del dia van ser donar compte de les resolucions dictades des del passat ple i de l'estat d'execució del pressupost.

Es va aprovar ,amb els vots a favor de CiU i ERC, i els vots en contra de TAV, el projecte "Arranjament del carrer Montseny i millora dels serveis existents" que té un import de 175.392 €. El projecte preveu la creació d'una vorera a la banda de les cases, la senyalització d'una zona d'aparcament a llarg de tot el carrer a la banda oposada i l'asfaltat de la zona de circulació de vehicles. A banda també es milloraran els serveis existents i se n'incorporaran d'altres. L'obra contempla també una escala d'accés des del carrer Montseny fins a l'aparcament del costat del cementiri.

La resta de punts de l'ordre del dia es van aprovar per unanimitat i eren l'aprovació del text refós del Catàleg de Masies de Tavèrnoles; l'adhesió al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública i la formalització per sumar-se al recurs d'insconstitucionalitat de la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local.

P.D. la foto que il·lustra el post està manllevada del twitter d'en Jordi Vila

Comparteix-ho