Canal de fotos

29/10/13

Ple extraordinari d'octubre

Ahir al vespre vam celebrar un ple extraordinari amb l'assistència dels 7 regidors i la presència de 4 persones com a públic. Els punts principals del ple eren l'aprovació de les ordenances fiscals i del pressupost pel 2014.

Les ordenances fiscals es van aprovar per unanimitat i contemplen un manteniment de taxes i impostos per a l'any vinent; així l'IBI urbà queda marcat amb un tipus del 0,90 i el rústic amb un tipus del 0,83. Únicament es va incorporar una taxa per al servei de teleassistència que fins ara es venia cobrant com a rebut directe als usuaris. També es va aprovar el Calendari Fiscal per a l'any vinent, amb els següents períodes de cobrament: Vehicles (febrer, març); IBI urbà, Escombraries i Cementiri (abril i maig); IAE i IBI rústic (setembre i octubre).

El darrer punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació, també per unanimitat, dels pressupostos municipals per a l'exercici del 2014. El pressupost de l'ajuntament per a l'any vinent és de 598.521,21 €, un increment respecte a l'any anterior degut a l'augment de les partides corresponents a inversions que ascendeixen a més de 350.000 € en actuacions previstes a: adquisició d'un solar al costat de l'ajuntament; arranjament del carrer Montseny; segona fase de millora de la xarxa d'aigua potable; adequació d'un nou espai verd a la zona de les Piscines; reposició d'asfaltat als carrers del nucli; i arranjament de part del camí de les Piscines al Pandís.

1/10/13

Ple ordinari de setembre

Ahir al vespre vam celebrar ple ordinari a Tavèrnoles amb l'assistència dels set regidors i deu persones com a públic.

Els primers punts de l'ordre del dia van ser donar compte de les resolucions dictades el passat trimestre, així com de l'estat d'execució del pressupost. També es va ratificar la resolució del passat 16 de setembre mitjançant la qual s'atorguen la representació i els poders als serveis jurídics de l'ACM per a la defensa del contenciós rebut per haver aprovat la moció en favor de l'exercici de la sobirania fiscal.

Els següents punts de l'ordre del dia van ser l'aprovació del 15 de maig i el 9 de juny com a festes locals per al 2014; l'inici de l'expedient de supressió del registre municipal de parelles de fet i l'aprovació de l'ordenança reguladora de l'administració electrònica.

Els dos darrers punts de l'ordre del dia van ser l'aprovació de la darrera certificació de l'obra de "Millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable" per un import de 49.997,95 €; i la sol·licitud del canvi de destinació del PUOSC 2011 per la qual es demana poder disposar d'un import de 157.834,54 € per a l'obra d'arranjament del C. Montseny i 40.000 € per a l'adquisició del solar adjacent a l'edifici de l'ajuntament.

A destacar que tots els punts de l'ordre del dia van ser aprovats per unanimitat.

P.D.: la foto que il·lustra el post ha estat manllevada d'una piulada d'en Jordi Font

Comparteix-ho