Canal de fotos

1/10/13

Ple ordinari de setembre

Ahir al vespre vam celebrar ple ordinari a Tavèrnoles amb l'assistència dels set regidors i deu persones com a públic.

Els primers punts de l'ordre del dia van ser donar compte de les resolucions dictades el passat trimestre, així com de l'estat d'execució del pressupost. També es va ratificar la resolució del passat 16 de setembre mitjançant la qual s'atorguen la representació i els poders als serveis jurídics de l'ACM per a la defensa del contenciós rebut per haver aprovat la moció en favor de l'exercici de la sobirania fiscal.

Els següents punts de l'ordre del dia van ser l'aprovació del 15 de maig i el 9 de juny com a festes locals per al 2014; l'inici de l'expedient de supressió del registre municipal de parelles de fet i l'aprovació de l'ordenança reguladora de l'administració electrònica.

Els dos darrers punts de l'ordre del dia van ser l'aprovació de la darrera certificació de l'obra de "Millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable" per un import de 49.997,95 €; i la sol·licitud del canvi de destinació del PUOSC 2011 per la qual es demana poder disposar d'un import de 157.834,54 € per a l'obra d'arranjament del C. Montseny i 40.000 € per a l'adquisició del solar adjacent a l'edifici de l'ajuntament.

A destacar que tots els punts de l'ordre del dia van ser aprovats per unanimitat.

P.D.: la foto que il·lustra el post ha estat manllevada d'una piulada d'en Jordi Font

Comparteix-ho