Canal de fotos

24/12/13

Ple ordinari de desembre

Ahir vam celebrar el darrer ple ordinari del 2013 amb l'assistència dels 7 regidors i la presència de 5 persones com a públic. Els primers punts de l'ordre del dia van ser donar compte de les resolucions dictades el passat trimestre i de l'estat d'execució del pressupost.

Es va aprovar la procedència de l'alteració dels termes de Tavèrnoles i Les Masies de Roda amb els vots favorables de CiU i ERC. Per unanimitat es va aprovar la pròrroga del conveni amb l'Ajuntament de Folgueroles pel sosteniment de la llar d'infants "El Patufet" mitjançant el qual l'Ajuntament de Tavèrnoles abona 997 €/any per cada alumne del municipi matriculat a la llar d'infants.

També es va aprovar per unanimitat el plec de clàusules per adquirir el solar ubicat al C. Montseny, núm. 4 per un import de 42.500 €; així com la convocatòria de subvencions destinades a l'arranjament de camins rurals per al 2014 i que compta amb una partida pressupostària de 6.500 €.

Els següents punts va ser la ratificació del conveni signat amb el Consell Comarcal d'Osona per acollir-se al projecte de tècnic compartit de joventut; i la ratificació de la signatura de la pròrroga per 3 mesos del contracte de serveis de telecomunicacions amb Localret.

Els dos darrers punts de l'ordre del dia van ser la modificació de la periodicitat dels plens ordinaris de l'Ajuntament, que passaran a celebrar-se el darrer dilluns dels mesos de febrer, abril, juny, agost, octubre i desembre; i l'aprovació definitiva de supressió del registre municipal d'unions estables de parelles de fet.

Dintre de l'apartat de precs i preguntes vaig manifestar la meva repulsa i condemna a la retirada, per part d'uns desconeguts, de la pancarta que el grup de TAV havia col·locat dies enrere; una condemna a la que van afegir-s'hi la resta de regidors. La llibertat d'expressió ha d'estar per damunt de qualsevol discrepància d'opinions feta amb el degut respecte.

29/10/13

Ple extraordinari d'octubre

Ahir al vespre vam celebrar un ple extraordinari amb l'assistència dels 7 regidors i la presència de 4 persones com a públic. Els punts principals del ple eren l'aprovació de les ordenances fiscals i del pressupost pel 2014.

Les ordenances fiscals es van aprovar per unanimitat i contemplen un manteniment de taxes i impostos per a l'any vinent; així l'IBI urbà queda marcat amb un tipus del 0,90 i el rústic amb un tipus del 0,83. Únicament es va incorporar una taxa per al servei de teleassistència que fins ara es venia cobrant com a rebut directe als usuaris. També es va aprovar el Calendari Fiscal per a l'any vinent, amb els següents períodes de cobrament: Vehicles (febrer, març); IBI urbà, Escombraries i Cementiri (abril i maig); IAE i IBI rústic (setembre i octubre).

El darrer punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació, també per unanimitat, dels pressupostos municipals per a l'exercici del 2014. El pressupost de l'ajuntament per a l'any vinent és de 598.521,21 €, un increment respecte a l'any anterior degut a l'augment de les partides corresponents a inversions que ascendeixen a més de 350.000 € en actuacions previstes a: adquisició d'un solar al costat de l'ajuntament; arranjament del carrer Montseny; segona fase de millora de la xarxa d'aigua potable; adequació d'un nou espai verd a la zona de les Piscines; reposició d'asfaltat als carrers del nucli; i arranjament de part del camí de les Piscines al Pandís.

1/10/13

Ple ordinari de setembre

Ahir al vespre vam celebrar ple ordinari a Tavèrnoles amb l'assistència dels set regidors i deu persones com a públic.

Els primers punts de l'ordre del dia van ser donar compte de les resolucions dictades el passat trimestre, així com de l'estat d'execució del pressupost. També es va ratificar la resolució del passat 16 de setembre mitjançant la qual s'atorguen la representació i els poders als serveis jurídics de l'ACM per a la defensa del contenciós rebut per haver aprovat la moció en favor de l'exercici de la sobirania fiscal.

Els següents punts de l'ordre del dia van ser l'aprovació del 15 de maig i el 9 de juny com a festes locals per al 2014; l'inici de l'expedient de supressió del registre municipal de parelles de fet i l'aprovació de l'ordenança reguladora de l'administració electrònica.

Els dos darrers punts de l'ordre del dia van ser l'aprovació de la darrera certificació de l'obra de "Millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable" per un import de 49.997,95 €; i la sol·licitud del canvi de destinació del PUOSC 2011 per la qual es demana poder disposar d'un import de 157.834,54 € per a l'obra d'arranjament del C. Montseny i 40.000 € per a l'adquisició del solar adjacent a l'edifici de l'ajuntament.

A destacar que tots els punts de l'ordre del dia van ser aprovats per unanimitat.

P.D.: la foto que il·lustra el post ha estat manllevada d'una piulada d'en Jordi Font

9/8/13

La poca rigorositat dels dies perfectesTrec la pols al bloc amb una breu crítica al programa "Un dia perfecte en família per Catalunya". Primerament haig d'admetre que no he vist cap d'aquestes píndoles que TV3 emet abans del telenotícies migdia. Únicament he vist a la carta el del passat dimarts 6 d'agost perquè em va arribar que la sortida la proposaven per Osona i anaven a dinar a Tavèrnoles.... per tant tocava fer-hi una visió.

Pel què he intuït el programa agafa una família tipus catalana i els porta a passar un dia per una zona de Catalunya. El dia l'omplen amb visites culturals, activitats de lleure i sobretot que no hi falti un bon àpat.

Doncs bé, en l'episodi osonenc de "Un dia perfecte en família per Catalunya" la nostra família protagonista començava amb una visita guiada al Museu Episcopal de Vic, continuava fent escalada a l'Esquerda de Roda (sic), feia una pausa per dinar a Fussimanya i acabava anant en piragua pel pantà de Sau. Quatre propostes prou atractives per promocionar la comarca, però amb una certa manca de rigorositat per part dels responsables del programa.

Si es vol promocionar com cal un territori cal assegurar-se que s'ubiquen amb concreció els diferents llocs que es visiten. El programa va obviar ubicar a Tavèrnoles el restaurant Fussimanya; d'acord que el restaurant és conegut arreu, però si hem de promocionar una zona com a mínim cal esmentar el municipi on es troben les visites proposades. El segon error d'ubicació era situar la zona d'escalada a Roda, quan en realitat aquesta és en terme municipal de Les Masies de Roda, ara bé el més greu de tot és que a Sorralta hi ha cartells de prohibició de fer escalada degut a riscos de despreniment de roques.

Massa prim-mirat? Potser sí, però crec que la rigorositat no hauria d'anar renyida amb aquesta voluntat de presentar les visites a "comarques" com l'escapada perfecte pels soferts habitants de l'àrea metropolitana.

18/6/13

Ple ordinari de juny

Ahir al vespre vam celebrar el ple ordinari corresponent al mes de juny, amb l'assistència dels set regidors i la sala municipal plena a vessar.

Els primers punts de l'ordre del dia van ser donar compte de les resolucions dictades el darrer trimestre i de l'estat d'execució del pressupost municipal.

Posteriorment es van aprovar per unanimitat els punts referents a al conveni amb el Consell Comarcal d'Osona per a la redacció del projecte tècnic d'un col·lector d'aigües residuals a la zona de les Piscines, així com el compte general de l'Ajuntament i de la Comissió de Festes de l'exercici 2012.

El punt central de l'ordre del dia era la segona aprovació inicial del POUM; una segona aprovació motivada pel canvi substancial que implica la classificació de la zona de Fussimanya com a Sòl Urbà No Consolidat. L'aprovació inicial tirar endavant amb els vots a favor de CiU i ERC, i els vots en contra de TAV.

Finalment el ple va aprovar per unanimitat la moció sobre la sobirania fiscal de Catalunya.

P.D.: la foto que il·lustra el post està manllevada del twitter de l'Agustí Danés

28/5/13

Ple extraordinari de maig

Ahir al vespre es va celebrar un ple extraordinari amb l'assistència dels set regidors i la presència de dues persones com a públic.

El primer punt de l'ordre del dia era l'inici d'expedient per a l'alteració dels termes municipals de Tavèrnoles i les Masies de Roda, que ha de permetre la regularització d'activitats que ara es troben repartides entre els dos municipis. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de CiU i ERC, i en contra de TAV. També es va procedir a donar compte de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament i de la Comissió de Festes

Els següents punts, que es van aprovar tots per unanimitat, van ser l'aprovació de l'esmena de l'acta de delimitació amb Sant Sadurní d'Osormort; i l'acceptació de la subvenció del PUOSC per a l'obra de millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable que s'està duent a terme aquests dies.

Es va aprovar el conveni amb la Diputació de Barcelona per la vigilància contra d'incendis forestals d'aquest estiu. El següent punt va ser l'aprovació de la xifra del padró d'habitants de Tavèrnoles, que a 1 de gener del 2013 es fixa en 315 persones (157 homes i 158 dones).

També es va aprovar el Pla Local de Joventut per al 2013-2016, que ha permès detectar les necessitats del jovent del municipi i elaborar un pla d'accions orientades a aquest col·lectiu. Es va aprovar l'adjudicació del contracte de compra agregada d'energia elèctrica a l'empresa Endesa Energia.

El següent punt del ple va ser l'aprovació provisional del Catàleg de Masies i Cases Rurals de Tavèrnoles que, un cop resoltes les al·legacions i incorporats els diferents informes sectorials, s'envia a la Comissió d'Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.

Els darrers punts del ple van ser l'adhesió al Pacte d'Alcaldes, que ha de permetre elaborar un Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) que determini les actuacions a realitzar per a la reducció d'emissions de CO2 i millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions municipals. Finalment es va aprovar el Pla d'Actuació per a sismes del municipi i es va aprovar la modificació de la Comissió de Comptes amb la incorporació de la regidora Núria Serra en substitució de la Pilar Muntal.

P.D.: La fotografia del ple d'ahir és d'en Dani Crous

19/3/13

Ple ordinari de març

Ahir al vespre es va celebrar el ple ordinari corresponent al mes de març amb l'assistència dels set regidors i la presència d'una persona com a públic.

Un cop donat compte de les resolucions dictades des d'alcaldia i de l'estat d'execució del pressupost, es va aprovar per unanimitat l'adjudicació del contracte d'obres de "Millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable" a l'empresa Cassa Aigües i Depuració, SL per un import de 52.845,17 € (IVA a part).

Els següents punts de l'ordre del dia van ser l'aprovació de dos convenis: el primer d'ells amb el Consell Comarcal d'Osona per a l'arrenjament de diversos camins de l'àmbit del desaparegut Consorci de Vall de Sau-Collsacabra, entre els que hi figura el camí del C. Pirineu fins a El Pandís. L'altre conveni era per adherir-nos al conveni entre la Diputació de Barcelona i Localret per a la compra agregada dels serveis de telecomunicacions.

Finalment es van aprovar dues mocions: la primera d'elles en defensa de l'autonomia local i la segona declarant Tavèrnoles municipi lliure de fracking

26/2/13

Ple extraordinari de febrer

Ahir al vespre es va celebrar un ple municipal extraordinari amb l'assistència dels set regidors i la presència de 2 persones com a públic.

El primer punt de l'ordre del dia era la presa de possessió de la regidora Núria Serra, que substitueix a Pilar Muntal com a regidora del grup de TAV.

El següent punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació per unanimitat de la sol·licitud del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC) 2013-2016. Els projectes que s'han presentat al PUOSC són la tercera fase per la millora de la xarxa d'aigua potable i la millora del camí de Tavèrnoles a Folgueroles; l'import total sol·licitat és de 147.564 €.

Els demés punts de l'ordre del dia eren la sol·licitud d'actualització dels valors dels immobles urbans en un 11%, d'acord amb la llei 16/2012 i l'aprovació del compte de gestió i recaptació de l'exercici 2012.

Finalment es van aprovar la convocatòria de subvencions destinades a l'arranjament de camins del municipi, així com les bases que han de regir aquesta convocatòria. L'ajuntament destinarà 6.455 € per atorgar subvencions als particulars que vulguin arreglar els camins d'accés als seus habitatges i aquells que siguin d'especial ineterès de la xarxa viària bàsica.

22/2/13

Una llei de governs locals a esquenes dels municipis

Article d'opinió publicat a El9Nou el divendres 22 de febrer de 2013

Després de portar gairebé un any amb diversos globus sonda, aquest passat divendres el ministre Montoro va presentar en societat l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (ARSAL). Llegint l’informe presentat al Consell de Ministres la Llei vol clarificar les competències municipals i donar més rigor i transparència a la gestió pública local. Aquestes mesures, segons el mateix informe, suposarien un estalvi d’uns 7.000 milions d’euros els propers 2 anys.

Haig de reconèixer que explicat d’aquesta manera la Llei en qüestió semblaria fins i tot necessària. Però un cop endinsats en els detalls de la proposta s’aprecia que en el rerefons d’aquesta Llei hi ha una invasió clara de l’autonomia local i una recentralització de competències que no pot portar res de bo a aquest món local tan castigat últimament.

Per començar observem que la clarificació de competències municipals es converteix en una transferència d’aquestes a les Diputacions i a les Comunitats Autònomes. És ben cert que els municipis hem optat per assumir serveis que no ens corresponien, però si ho hem fet ha estat única i exclusivament perquè hi ha hagut una demanada clara dels nostres covilatans. Quin alcalde no faria mans i mànigues per poder garantir el màxim benestar possible als que l’han escollit per estar al capdavant d’un ajuntament? Al meu entendre aquesta és la màxima d’un servidor públic.

Doncs bé, la nova llei de governs locals pren aquesta autonomia decisòria als ajuntaments en qüestions de Serveis Socials, Educació i Sanitat eliminant, d’aquesta manera, el caràcter d’immediatesa en les actuacions que només un ajuntament pot donar als ciutadans. Les polítiques socials només es poden determinar i executar des del propi territori; fer-ho a quilòmetres de distància només aportarà burocratització de les tasques i ineficàcia del servei.

Sota l’eufemisme de rigor i transparència en la gestió pública local la Llei preveu regularitzar el sou dels càrrecs electes d’acord amb els habitants del municipi i eliminar la pràctica totalitat del personal de confiança de les administracions locals. Un nou pas enrere en la manera d’entendre el món local. Aquesta regulació de salaris d’alcaldes i regidors, en alguns casos fins i tot prohibició de sou, implicarà per una banda ressuscitar el tan poc transparent sistema de retribució mitjançant dietes i per altra banda impedirà l’accés al servei públic de perfils fortament preparats, que n’hi ha. Finalment això comportarà deixar la definició i gestió de les polítiques municipals en mans del funcionariat i no dels polítics que hagin estat escollits democràticament. Curiosament aquesta mateixa Llei preveu que els Secretaris i Interventors dels ajuntaments tornin a dependre de l’Estat i no de les Comunitats autònomes com fins ara.

Un últim apunt de reflexió sobre l’Avantprojecte de Llei. Del total de la despesa generada per les administracions, un 50% correspon a l’Estat, un 35% a les Comunitats Autònomes i el 15% restant és imputable a l’administració local. Voler aplicar estalvis de despesa legislant sobre competències del món local és intentar solucionar un problema aplicant mesures a qui menys culpa en té. L’autonomia local és la base dels nostres municipis i exemplifica una clara manera d’entendre el territori com una part de la nostra identitat; qualsevol proposta de recentralització i invasió de competències municipals és un atac al territori i a aquesta identitat que hem anat forjant al llarg del temps.

Els governs, tan el de l’Estat com el de la Generalitat, han d’entendre que el món municipal és la base de la piràmide d’aquest estat del benestar que ens toca redefinir. Una redefinició que no es podrà dur a terme sense comptar amb l’administració local ja que aquesta és proximitat i agilitat. Si se'ns limiten competències, si se’ns priva de participar de la gestió pública amb tota la dedicació i garanties, si no se’ns dota de les corresponents partides pressupostàries, només portarà a acabar d’engegar-ho tot pel pedregar.

29/1/13

Ple extraordinari de gener

Ahir al vespre es va celebrar un ple extraordinari amb l'assistència de 4 regidors i la presència de 3 persones com a públic.

El punt principal de l'ordre del dia era l'aprovació de l'expedient per la contractació de l'obra per a la millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable del municipi de Tavèrnoles, que es va aprovar per unanimitat. Aquesta té un pressupost de 66.600 € i està finançada a través de la Diputació de Barcelona i del PUOSC de la Generalitat.

Com a punt final del ple es va donar a conèixer la dimissió de la Pilar Muntal com a regidora de l'ajuntament, del grup municipal de TAV.

26/1/13

Els inicis de l'ANC a Tavèrnoles

Una vintena de persones ens vam reunir divendres passat al Centre Cívic de Tavèrnoles per posar la primera pedra del què ha de ser l'Assemblea de Tavèrnoles.

Entre els assistents van ser-hi també companys de l'Assemblea de Folgueroles, en Toni Anguera i la Pilar Cabot com a membres del Consell Assessor de l'ANC a Osona i la coordinadora comarcal Eulàlia Espona.

La veritat és que entre els assistents de seguida es va endevinar al voluntat d'engegar aquesta nova territorial de l'ANC i poder organitzar activitats vinculades amb el moviment independentista per contribuir a la difusió de la necessitat que Catalunya pugui esdevenir un Estat Propi.

Ara caldrà que un cop engegada la iniciativa a nivell del poble hi continuem pedalant, cosa que n'estic segur que passarà veient el debat generat i les ganes dels assistents que vam ser-hi. Si algú no va poder-hi venir i té ganes de formar part de l'ANC de Tavèrnoles pot posar-se en contacte amb en Toni Vilà, que és qui ha posat fil a l'agulla a aquesta convocatòria.

Comparteix-ho