Canal de fotos

24/12/13

Ple ordinari de desembre

Ahir vam celebrar el darrer ple ordinari del 2013 amb l'assistència dels 7 regidors i la presència de 5 persones com a públic. Els primers punts de l'ordre del dia van ser donar compte de les resolucions dictades el passat trimestre i de l'estat d'execució del pressupost.

Es va aprovar la procedència de l'alteració dels termes de Tavèrnoles i Les Masies de Roda amb els vots favorables de CiU i ERC. Per unanimitat es va aprovar la pròrroga del conveni amb l'Ajuntament de Folgueroles pel sosteniment de la llar d'infants "El Patufet" mitjançant el qual l'Ajuntament de Tavèrnoles abona 997 €/any per cada alumne del municipi matriculat a la llar d'infants.

També es va aprovar per unanimitat el plec de clàusules per adquirir el solar ubicat al C. Montseny, núm. 4 per un import de 42.500 €; així com la convocatòria de subvencions destinades a l'arranjament de camins rurals per al 2014 i que compta amb una partida pressupostària de 6.500 €.

Els següents punts va ser la ratificació del conveni signat amb el Consell Comarcal d'Osona per acollir-se al projecte de tècnic compartit de joventut; i la ratificació de la signatura de la pròrroga per 3 mesos del contracte de serveis de telecomunicacions amb Localret.

Els dos darrers punts de l'ordre del dia van ser la modificació de la periodicitat dels plens ordinaris de l'Ajuntament, que passaran a celebrar-se el darrer dilluns dels mesos de febrer, abril, juny, agost, octubre i desembre; i l'aprovació definitiva de supressió del registre municipal d'unions estables de parelles de fet.

Dintre de l'apartat de precs i preguntes vaig manifestar la meva repulsa i condemna a la retirada, per part d'uns desconeguts, de la pancarta que el grup de TAV havia col·locat dies enrere; una condemna a la que van afegir-s'hi la resta de regidors. La llibertat d'expressió ha d'estar per damunt de qualsevol discrepància d'opinions feta amb el degut respecte.

Comparteix-ho