Canal de fotos

23/9/14

Ple ordinari de setembre

Ahir al vespre vam celebrar ple ordinari a Tavèrnoles amb l'assitència dels set regidors i la presència de 3 persones com a públic.

El ple va començar amb un minut de silenci en record a Joan Colomer, jutge de pau de Tavèrnoles, que va morir el passat dilluns dia 15 de setembre. Posteriorment es va donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple, així com de l'estat d'execució del pressupost municipal. També es va donar compte de l'informe trimestral de morositat, segons el qual el període mitjà de pagament de l'Ajuntament de Tavèrnoles és de 17,5 dies.

El següent punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació del Compte General de la corporació de l'exercici 2013 que es va aprovar per unanimitat de tots els regidors. També per unanimitat es va aprovar inicialment el projecte d'obres de "Tram de col·lector d'aigües residuals a la zona de les Pisicines de Tavèrnoles" amb un pressupost d'execució de 69.123,84 € (IVA no inclòs).

El ple va aprovar també per unanimitat l'expedient de contractació i les clàusules administratives particulars de l'obre "Substitució de la xarxa de distribució d'aigua potable del sector 2 en el municipi de Tavèrnoles" per un import total de 97.808,79 €, consistent en la substitució de la cananoda d'aigua potable als carrers del nucli de Tavèrnoles i la instal·lació de 4 hidrants d'incendi.

El darrer punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació de l'acord de suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. L'acord, proposat des de les entittats municipalistes de l'AMI i l'ACM, es va aprovar amb el vot favorable de tots els regidors de l'Ajuntament.

Comparteix-ho