Canal de fotos

14/1/15

Avançant cap a l'administració electrònica

Des del passat mes de juny a l'Ajuntament de Tavèrnoles hem estat implementant un model de treball anomenat e-SET consistent en l'estandarització de processos i la digitalització documental dels expedients.

El sistema e-SET està pensat principalment per a municipis petits (fins a 5.000 habitants) i des de l'AOC se'ns va proposar ser, juntament amb Gurb, un dels dos municipis pilot a la comarca d'Osona.

Ahir a la Sala de Plens del Consell Comarcal d'Osona va tenir lloc la roda de premsa de tancament del procés d'implementació a aquests dos municipis, on es van exposar els bons resultats obtinguts validant que el model de treball e-SET és una molt bona solució que ens ajuda als ajuntament petits a avançar cap a l'administració electrònica.

Segons la tècnica que ha coordinat tot el  procés d'implementació, Elisabeth Udina, el cas de Tavèrnoles és un model d'èxit en la franja de municipis de menys de 500 habitants ja que hem pogut escurçar el període d'implantació, proposat inicialment en 7 mesos, fins al 4 mesos efectius que ha durat el procés. Aquí ha jugat un paper molt important la preexistència d'un bon sistema d'arxiu i la forta implicació del personal administratiu i de secretaria de l'ajuntament en el procés.

Els resultats numèrics obtinguts també constaten la correcta implementació del sistema; en el mig any de funcionament s'ha triplicat el nombre documents digitals generats i s'ha duplicat el d'expedients creats. L'avanç cap a l'administració electrònica passa també per potenciar la comunicació electrònica amb el ciutadà; en aquest sentit durant el període d'implantació les dades també constaten que es va pel bon camí: s'han duplicat les instàncies electròniques d'entrada (e-TRAM) i s'han fet ja més de 100 notificacions electròniques a través de l'e-NOTUM.

Tot aquest treball d'estandarització de processos, de digitalització de documentació i d'increment de la relació electrònica amb el ciutadà ens ha de permetre optimitzar el temps del personal administratiu en les seves tasques diàries i millorar el servei al ciutadà donant major agilitat en la gestió i la resposta.

El següent pas per continuar avançant en l'administració electrònica, un cop feta aquesta endreça interna que suposa l'e-SET, passa per incorporar gestors d'expedients a les corporacions municipals. Aquí els ajuntaments guanyarem encara més en seguretat i agilitat de servei. La dificultat, però, raurà a l'hora d'escollir quina és la millor solució ja que malauradament les experiències fallides superen en nombre les exitoses.

Comparteix-ho