Canal de fotos

29/10/13

Ple extraordinari d'octubre

Ahir al vespre vam celebrar un ple extraordinari amb l'assistència dels 7 regidors i la presència de 4 persones com a públic. Els punts principals del ple eren l'aprovació de les ordenances fiscals i del pressupost pel 2014.

Les ordenances fiscals es van aprovar per unanimitat i contemplen un manteniment de taxes i impostos per a l'any vinent; així l'IBI urbà queda marcat amb un tipus del 0,90 i el rústic amb un tipus del 0,83. Únicament es va incorporar una taxa per al servei de teleassistència que fins ara es venia cobrant com a rebut directe als usuaris. També es va aprovar el Calendari Fiscal per a l'any vinent, amb els següents períodes de cobrament: Vehicles (febrer, març); IBI urbà, Escombraries i Cementiri (abril i maig); IAE i IBI rústic (setembre i octubre).

El darrer punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació, també per unanimitat, dels pressupostos municipals per a l'exercici del 2014. El pressupost de l'ajuntament per a l'any vinent és de 598.521,21 €, un increment respecte a l'any anterior degut a l'augment de les partides corresponents a inversions que ascendeixen a més de 350.000 € en actuacions previstes a: adquisició d'un solar al costat de l'ajuntament; arranjament del carrer Montseny; segona fase de millora de la xarxa d'aigua potable; adequació d'un nou espai verd a la zona de les Piscines; reposició d'asfaltat als carrers del nucli; i arranjament de part del camí de les Piscines al Pandís.

Comparteix-ho