Canal de fotos

28/10/14

Ple ordinari d'octubre

Ahir al vespre es va celebrar el ple ordinari a Tavèrnoles corresponent al mes d'octubre, amb l'assistència dels 7 regidors i la presència de 2 persones com a públic.

Els tres primers punts de l'ordre del dia van ser donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple, l'estat d'execució del pressupost i finalment l'informe trimestral de morositat segons el qual el període mitja de pagament de l'Ajuntament de Tavèrnoles és de 17 dies.

Els dos següents punts van ser l'aprovació inicial de la modificació d'estatuts del Consorci d'Osona de Serveis Socials i del Consorci del Ter per tal d'adaptar-los a la la reforma introduïda per la LRSAL. També es va aprovar per unanimitat l'adjudicació de l'obra "Substitució de la xarxa de distribució d'aigua potable del sector 2" a l'empresa CASSA al presentar aquesta la millor oferta per un import total de 88.027,91 €.

El següent punt de l'ordre del dia era l'aprovació del Calendari Fiscal pel 2015; per a l'any 2015 es fa una pròrroga de les ordenances fiscals que mantindran els mateixos valors que aquest 2014. Pel que fa al calendari fiscal s'incorpora el fraccionament dels rebuts d'IBI urbà domiciliats, quedant de la següent manera: Vehicles (febrer, març); IBI urbà domiciliat (juny i novembre); IBI urbà no domiciliat, Escombraries i Cementiri (abril, maig); IAE i IBI rústic (setembre, octubre).

El darrer punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació per unanimitat dels pressupostos municipals per a l'exercici del 2015. El pressupost de l'ajuntament per a l'any vinent és de 320.977,76€, que suposen, pel que fa a pressupost ordinari, un increment del 12% respecte al de 2014. Les inversions per al 2015 ascendeixen a 47.556 € i es contempla, entre d'altres inversions, l'adequació d'un parc infantil, la construcció d'una porxada a la façana de ponent de l'ajuntament, la substitució de lluminària LED i l'estesa de fibra òptica.


Comparteix-ho