Canal de fotos

8/5/12

Ple extraordinari de maig

Ahir vam celebrar un ple extraordinari amb l'assistència dels set regidors i la presència de dues persones com a públic.

El primer punt de l'ordre del dia feia referència al canvi de destinació de la subvenció del PUOSC 2011. Concretament es va acordar destinar els 47.142 € sobrants de l'adjudicació de l'obra del Centre Cívic al projecte de millora de la xarxa d'abastament d'aigua municipal.

El segon punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació de l'esmentat projecte per un import de 64.955 €; el finançament d'aquest projecte es farà mitjançant el sobrant del PUOSC 2011, una subvenció de Diputació de 14.000 € i el restant amb fons propis de l'Ajuntament. Aquest projecte de millora de la xarxa d'aigua contempla la substitució de bombes de l'estació de bombeig, millores sanitàries en el dipòsit de les Punxes, instal·lació d'un centre de telecontrol i sectorització de la xarxa municipal.

Finalment es va aprovar la tercera certificació de l'obra del Centre Cívic per un import de 56.000 €

Comparteix-ho