Canal de fotos

4/7/07

Ple de Cartipàs


Ahir a les 9 del vespre es va celebrar el primer ple de legislatura 2007-2011, amb la presència dels set regidors electes i quatre assistents com a públic. L’anomenat Ple de Cartipàs va ser un ple ràpid (poc menys de 15 minuts) on es van donar compte de les delegacions d’àrees i regidories, dels nomenaments de diferents càrrecs i dels representants en els òrgans col·legiats. També es va notificar la composició dels grups municipals i els seus portaveus; curiosament només s’ha constituït com a grup municipal el grup de CiU, ja que ERC no va presentar cap escrit notificant-ho dintre dels cinc dies posteriors a la constitució de l’Ajuntament.

Per acabar el ple l’alcalde va explicar l’acord a que els dos grups han arribat per formar part de l’equip de govern. Un acord que a grans trets implica que CiU assumeixi l’àrea de Noves tecnologies i participació ciutadana, la regidora de Desenvolupament rural i que tingui un “regidor adjunt” dintre de l’àrea de Serveis territorials i medi ambient; aquest acord també contempla la creació de grups de treball unitaris i mixtes dintre de cada àrea amb unes funcions d’assessorament, d’informe, de proposta no vinculant i de col·laboració amb el regidor delegat en els assumptes propis de l’àrea.

Comparteix-ho