Canal de fotos

30/10/12

Ple extraordinari d'octubre

Ahir al vespre vam celebrar un ple extraordinari amb l'assistència dels 7 regidors i la presència de 2 persones com a públic.

El punt destacat va ser l'aprovació de les ordenances fiscals per al 2013; concretament es va aprovar una baixa de l'IBI urbà del 0,94 al 0,90 i la puja de la taxa pel subministrament d'aigua en un 5,5% la quota de consum en el primer tram i un 8% en el segon i tercer tram; incorporant també un quart tram en la quota de consum. La resta d'impostos i taxes no pateixen variacions adaptant-se només el text al de les ordenances tipus de la Diputació de Barcelona. També es va aprovar el Calendari Fiscal per a l'any vinent, amb els següents períodes de cobrament: Vehicles (febrer, març): IBI urbà, Escombraries i Cementiri (abril i maig); IAE i IBI rústic (setembre i octubre). El següent punt de l'ordre del dia era l'autorització de la modificació de les tarifes del servei municipal d'aigua potable que ha de ser validat per la Comissió de Preus de Catalunya. Tots aquests punts relatius a les ordenances fiscals van ser aprovats per unanimitat dels set regidors.

Els següents punts de l'ordre del dia van consistir en l'aprovació del reglament regulador del servei d'aigua potable, l'aprovació de les prestacions econòmiques de la situació d'incapacitat temporal del personal municipal i l'aprovació de l'ordenança municipal de recollida de residus.

També es va ratificar l'acord de dissolució del Consorci de Promoció Turística Vall de Sau-Collsacabra, amb 4 vots a favor i 3 en contra. Finalment es va aprovar una modificació de pressupost per incorporar l'obra de millora d'abastament de la xarxa d'aigua potable i es va aprovar el conveni amb el Consell Comarcal d'Osona per poder disposar d'un tècnic compartit de joventut.

Per acabar en va procedir al sorteig dels membres de la mesa per a les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 25 de novembre

Comparteix-ho