Canal de fotos

20/9/07

Pla territorial

Es troba publicat a la pàgina del Departament de Polítiques Territorials i Obres Públiques el Pla territorial parcial de les comarques centrals on es volen donar les pautes d’ordenació i desenvolupament del territori d’ara fins a l'any 2026.

Qui hi estigui interessat pot descarregar-s’ho d’internet o bé consultar-ho personalment al Consell Comarcal. El Pla té un apartat on fa unes recomanacions específiques per protegir i potenciar els nuclis petits que incideixen en punts com mantenir l’activitat agrària, creació de microempreses, fomentar activitats professionals o artesanes, potenciar xarxes de telecomunicacions, promoure habitatges protegits, potenciar el turisme rural i cultural. Per altra banda he pogut mirar per sobre els punts que poden afectar d’una manera més directa al municipi de Tavèrnoles.

Urbanísticament el Pla proposa una reducció o extinció de les àrees de la Casanova del Raurell, de la Creu de la Ventallada, de la Garriga i de Fussimanya, que està en clara concordança amb la recomanació que també es fa de vetllar per creixements residencials en continuïtat amb els sòls urbans consolidats. En definitiva es tracta d’evitar la proliferació d’urbanitzacions en forma de bolets que només poden suposar una feixuga càrrega per als municipis que les haurien de gestionar (proveir-les de serveis, fer-ne el manteniment). Ara bé, potser també des de l’alta administració hauran de posicionar-se més clarament sobre què cal fer amb les nombroses urbanitzacions existents però no consolidades com a sòl urbà.

A nivell d’infraestructures el Pla obliga a fer una previsió per a la integració del futur vial de llevant d’Osona (també coneguda com a Ronda Est) entre els municipis de Santa Eugènia de Berga i les Masies de Roda; una carretera que enllaçaria el polígon de Folgueroles amb la carretera de Roda travessant el municipi de Tavèrnoles.

A part de que els municipis han de tenir redactat i aprovat un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) on es defineixin clarament les pautes d’ordenació i desenvolupament relatives al municipi, seria també convenient que s’engegues de nou el Pla Director de la Plana de Vic per tal de coordinar a nivell comarcal les diferents estratègies existents. Aquest Pla Director hauria de servir també per protegir els municipis petits de les necessitats expansives dels municipis més grans: és a dir, si a Vic o Roda se’ls hi ha acabat el sòl industrial no tenen perquè assumir-ho els pobles que a través del POUM decideixin que no ho volen.

Comparteix-ho