Canal de fotos

28/3/11

2007-2011: 4 anys al Consell

Avui al migdia s'ha fet la presentació del llibre-resum de les actuacions fetes durant la legislatura.

Aquests dies podem trobar articles i comentaris sobre la utilitat dels Consells Comarcals. El llibre presentat avui serveix per ensenyar tota la feina que es fa des d'un estament comarcal, i més concretament al d'Osona.

Val a dir que al ser la meva primera experiència com a conseller comarcal no estic en massa condicions de poder-ho comparar respecte a legislatures anteriors; però la sensació és que s'ha treballat molt i sobretot coordinadament entre els tres partits que han integrat l'equip de govern. Potser sí que he trobat en falta una major projecció de la feina feta: bé fer resums anuals i de legislatura, però a vegades crec que cal ser més persistent i constant en la comunicació periòdica, així s'aconseguirien evitar comentaris en el sentit que des dels Consells Comarcals no es fa res.

Crec que els Consells Comarcals són necessaris en tant que són ens de suport per als municipis, especialment aquells que no tenen mitjans humans per fer tot el que se'ls hi pressuposa. Ens trobem en una època on la mancomunació de serveis serà fonamental a l'hora d'alleugerir les despeses dels ajuntaments, és en aquest escenari on els Consells Comarcals hauran de jugar un paper encara més agregador de serveis i també hauran de saber sumar sense reticències els esforços dels municipis.

A tall d'exemple, aquest és el resum del què s'ha fet des de l'àrea de Noves Tecnologies; també es pot consultar en més extensió a través de l'etiqueta "Consell Comarcal" d'aquest bloc.

Comparteix-ho