Canal de fotos

27/11/07

(Segon) ple extraordinari de novembre

Ahir es va celebrar el segon ple extraordinari del mes, amb l’assistència dels set regidors i la presència de sis persones com a públic. En aquest ple es va aprovar el Compte General de l’any 2006 que no s’havia pogut fer en el ple ordinari de novembre. També és van aprovar les al·legacions que des de l’Ajuntament es presentaran al Projecte del Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals; principalment al·leguem el punt on el Pla recomana l’extinció de la urbanització de Fussimanya i també ens posicionem en contra de la futura Ronda Est d’Osona per dos motius: el traçat que es proposa passa en gran part pel camí ral que va de Folgueroles a Roda, i perquè també entenem que l’Eix Transversal ja compleix la funció que se li vol donar a aquesta futura Ronda.

El punt que va convocar a més persones, sens dubte, va ser el d’aprovació del Pla Parcial de Fussimanya. Dos anys i mig després d’haver-se iniciat els primers tràmits de redacció (i després de nombroses consultes i consensos amb Urbanisme i Medi Ambient) ahir es va fer un primer pas molt important per poder deixar legalitzada la urbanització. Ara aquest projecte resta a exposició pública durant un mes per poder-hi fer al·legacions i al mateix temps es tramet als organismes afectats (Consell Comarcal, Diputació, Generalitat i ACA) per tal que en facin l’informe preceptiu i es pugui aprovar definitivament el Pla Parcial.

Després del ple, els veïns que van assistir-hi van poder consultar el projecte del Pla Parcial, amb les explicacions al respecte que els va donar el regidor adjunt d’Urbanisme, Jaume Magem.

Comparteix-ho