Canal de fotos

6/11/07

Ple ordinari de novembre

Celebració del ple ordinari del mes de novembre amb la presència dels set regidors i l’assistència d’una persona com a públic. Tot i que l’ordre del dia contemplava l’aprovació del Compte General de l’any 2006, aquest punt es va haver de retirar ja que el Compte General encara està en exposició pública per poder-ne fer al·legacions.

Sí que es van aprovar les Ordenances Fiscals per al 2008, quedant de la següent manera: l’Impost de Bens Immobles (IBI) puja 6 punts, essent el de tipus urbà de 0,76 i el rústic de 0,73; l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (impost de circulació) puja un 10%; l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (llicència d’obres) passa a ser del 3%; i la taxa pel subministrament d’aigua puja un 20%, quedant en 0,4826 €/m3 el primer tram (fins a 45 m3) i 0,9652 €/m3 el segon tram (a partir de 45 m3). La taxa de recollida d’escombraries va quedar pendent d’aprovar a l’espera de poder tenir més informació sobre les despeses que aquest servei genera. Finalment es va aprovar la contractació de l’empresa Delibera per elaborar les sessions de participació ciutadana.

Comparteix-ho