Canal de fotos

31/10/07

Reconeixement a guifi.net

La comunitat de guifi.net està de celebració ja que el Jurat dels Premis Nacionals de Radiodifusió, Televisió, Internet i Telecomunicacions ha reconegut la iniciativa de guifi.net amb el Premi Nacional de Telecomunicacions. Textualment la nota de premsa que ha fet pública la Generalitat diu de guifi.net que ha estat guardonat perquè “és una xarxa de telecomunicacions oberta, de banda ampla i neutral, que, tot respectant els criteris marcats per la normativa vigent, assoleix prestacions d'alt nivell i a baix cost, i garanteix l'accés universal a la societat de la informació i la incorporació de serveis de valor afegit allà on és implantada”.

Aquest premi ajuda a reconèixer la tasca que un grup de persones (no cal fer personificacions) va iniciar fa més de tres anys amb l’objectiu de suplir les mancances que les grans empreses de telecomunicacions tenien pendents de resoldre especialment a les zones rurals. També ha de servir per esvair els dubtes i les pors sobre la legalitat o no d’aquest tipus de xarxes ciutadanes; la mateixa Generalitat esmenta que guifi.net respecta els criteris marcats per la normativa vigent.

Crec que cal, però, saber explicar bé que guifi.net com a xarxa ciutadana té dos components ben diferenciats: per una banda la infraestructura de la xarxa en si (antenes, màstils, ràdios i routers...), i per altra banda els continguts que els usuaris proporcionen dintre de la xarxa. Si bé guifi.net ha adquirit notorietat principalment per ser el vehicle que proporciona internet gratuït a tothom qui en formi part, cal tenir ben present que al darrera d’aquest contingut hi ha una infraestructura que cal crear i mantenir, i sobretot hi ha moltes més possibilitats de contingut (webcams i estacions meteorològiques on-line, videovigilància remota...) i d’ús (intranets municipals, punts de connexió gratuïta, contractació de línies d’ADSL a llocs on hi hagi servei i per fer-ne ús a zones no hi arribi...).

Els pobles petits hem de potenciar la implantació de xarxes ciutadanes als nostres municipis ja que és una bona manera de vèncer la famosa fractura digital a la que estem exposats pel simple fet d’estar a més de 5 quilòmetres d’un nucli habitat potent. I cal poder accedir a la Societat de la Informació amb un ample de banda adequat (bones condicions de velocitat) a les aplicacions que avui en dia s’utilitzen i sobretot que econòmicament no suposi un llast en comparació als habitants d’altres zones del país. A Tavèrnoles hi ha un bon nombre de persones que ja estan connectats a la xarxa guifi.net i n’hi ha d’altres que estarien interessats a fer-ho; aquest interès ciutadà ha fet que l’ajuntament hagi sol·licitat una subvenció per poder fer un desplegament ordenat de guifi.net al municipi i així formar part d’aquesta xarxa que de mica en mica s’estén com una taca d’oli per tot el país.

Comparteix-ho