Canal de fotos

19/12/07

Jornada de formació de Noves Tecnologies al Consell Comarcal

Des de l’àrea de Comunicació i Noves Tecnologies del Consell Comarcal d’Osona, el divendres de la setmana passada vam organitzar una jornada de formació de noves tecnologies orientada especialment al personal de l’administració local.

Tal i com vaig dir en la presentació la sessió va ser un pèl heterogènia, ja que es van tractar temes de diversa índole: previsions de noves antenes de telecomunicació a la comarca; la TDT i l’encesa digital a Osona; la planificació de les xarxes de telefonia mòbil; la implantació a les webs municipals de serveis electrònics orientats a l’atenció al ciutadà; i finalment es va parlar de com tramitar les sol·licituds del PUOSC.

La jornada va servir també perquè els secretaris poguessin trametre les consultes i inquietuds referents a aquests temes als tècnics especialistes en els diferents àmbits. L’àrea de Comunicació i Noves Tecnologies del Consell Comarcal es va oferir per fer de mitjancer entre els municipis petits i els demés organismes implicats (Localret, AOC).

Un dels objectius per als propers anys de l’àrea de Comunicació i Noves Tecnologies del Consell Comarcal és apostar fortament per la introducció dels serveis electrònics orientats a l’atenció al ciutadà a tots els municipis de la comarca. Cal tenir present que la Llei 11/2007 preveu que a partir del 31 de desembre de 2009 les administracions públiques hauran de posar tots els seus tràmits en línia; és a dir, a partir d’aquesta data el ciutadà tindrà el dret d’escollir mitjançant quin canal (presencial, telefònic o electrònic) vol relacionar-se amb l’administració. Poder implantar a les webs municipals l’aplicatiu e-tram que s’ha desenvolupat des de l’AOC és una bona solució per garantir aquest dret d’accés electrònic a les administracions públiques.

Comparteix-ho