Canal de fotos

11/12/07

Ple ordinari de desembre

Ahir es va celebrar el ple ordinari del mes de desembre amb la presència dels set regidors i dues persones assistents com a públic. En el ple es van aprovar sol·licitar un ajut per a la redacció del Pla Director de l’Aigua, que permetrà obtenir plànols fidedignes de la xarxa d’aigua existent i planificar les futures ampliacions; també es va aprovar l’acceptació de l’ajuda concedida de 2969,09 € del Fons de Cooperació Local de Catalunya i destinar-la, a parts iguals, entre el Consorci d’Espais Naturals i el Consorci de Turisme Vall de Sau Collsacabra. També es va aprovar provisionalment el projecte de reconstrucció de la “Casa Nova de Claveras” (La Cadena) i trametre-ho a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona per tal que en faci els informes perceptius. Finalment, i com a punt sobrevingut, es va aprovar sol·licitar al Departament d’Innovació, Universitats i Empreses l’alta de l’oficina de turisme del poble.

Comparteix-ho