Canal de fotos

4/2/08

Ple ordinari de febrer

S’ha celebrat el ple ordinari del mes de febrer amb l’assistència dels set regidors i la presència de quatre persones com a públic. En aquest ple s’han aprovat inicialment els pressupostos per a l’any 2008; uns pressupostos municipals que per aquest exercici seran de 484.764,97 €, suposant un augment del 33% respecte l’any anterior i on destaquen unes inversions previstes de gairebé 200.000 € que suposen un increment del 25% respecte el 2007.

També s’han aprovat les retribucions dels membres electes, en consonància amb el futur decret del règim de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments petits. Concretament l’alcalde passarà a tenir una dedicació parcial amb una retribució mensual neta de 600 €; per altra banda cada regidor percebrà una indemnització de 50 € per assistència a cada ple ordinari que se celebri; també s’han aprovat les retribucions als Grups Polítics Municipals consistents en 15 € mensuals per a cada regidor i 20 € mensuals per cada grup municipals.

Finalment en el ple s’ha donat compte de la sol·licitud d’ajut per a desenvolupament de projectes de formació en noves tecnologies de la informació, a la que s’opta amb un projecte de cursos d’alfabetització digital.

1 comentaris:

tio, perquè no plegues?

Comparteix-ho