Canal de fotos

11/11/08

Ple ordinari de novembre

Ahir es va celebrar el ple ordinari de novembre amb l'assistència dels set regidors i sense públic assistent.

El punt de major rellevància del ple va ser l’aprovació de les ordenances fiscals per a l’any 2009, on destaca la reducció del 20% en la taxa de recollida d’escombraries. Les ordenances que es van aprovar queden de la següent manera:

  • La taxa de recollida d’escombraries es redueix en un 20% tant en habitatges (71,24 €) com en indústries (310,50 €). Pels restaurants es continuarà una part fixa (que puja fins als 400 €) i una part variable en funció de la quantitat de deixalles orgàniques i de rebuig que generin.
  • L’Impost de Bens Immobles (IBI) puja 5 punts, essent el de tipus urbà de 0,81 i el rústic de 0,76.
  • L’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (impost de circulació) no es veu modificat.
  • L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (llicència d’obres) tampoc pateix cap modificació, excepte que s’aplicarà una reducció del 100% en les obres que tinguin com a finalitat la construcció de dipòsits per a la recollida d’aigües pluvials.
  • La taxa pel subministrament d’aigua puja un 19%, quedant en 0,58 €/m3 el primer tram (fins a 45 m3) i 1,15 €/m3 el segon tram (a partir de 45 m3).
  • També es va aprovar una puja en les plusvàlues i en el preu de les rutes guiades.

El segon punt tractat feia referència a la denúncia del conveni amb la UBASP de Roda de Ter per a la prestació dels serveis socials. Aquesta prestació, tal i com es va aprovar el mes de juliol, passarà a fer-se des del Consorci d’Osona de Serveis Socials.

El punt on s’havia d’aprovar la bandera municipal es va posposar per a un altre ple, per tal de poder avaluar el model que se’ns ha proposat.

Finalment, dintre de precs i preguntes, es va deliberar sobre quin sistema de càmera de vigilància es col·locarà al punt de recollida de deixalles. Entre les dues possibilitats de vigilància que es van avaluar (una visió general del tancat i del seu accés; i una visió més al detall de tots els punts del recinte), es va optar per aquesta darrera opció i que es demanaria assessorament a tècnics en vigilància de recintes.

Comparteix-ho