Canal de fotos

3/11/09

Ple ordinari de novembre

Ahir es va celebrar el ple ordinari corresponent al mes de novembre amb l'assistència dels set regidors, la presència d’un mitjà de comunicació i sense públic assistent.

El punt més destacable de l’ordre del dia era l’aprovació de les ordenances fiscals pel 2010, on es va aprovar la puja d’un 5% en les taxes i impostos següents:
  • La taxa de recollida d’escombraries quedarà en 74,8€ per habitatges i allotjaments de turisme rurals i 326,02€ per a les indústries. Pels restaurants es continuarà una part fixa (que puja fins als 420 €) i una part variable en funció de la quantitat de deixalles orgàniques i de rebuig que generin.
  • L’Impost de Bens Immobles (IBI) quedarà en el 0,86% el de tipus urbà i en 0,83% el rústic.
  • La taxa pel subministrament d’aigua puja fins a 0,66 €/m3 el primer tram (fins a 45 m3) i 1,31 €/m3 el segon tram (a partir de 45 m3).
  • Finalment l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica també pateix un increment del 5%.
La resta de taxes i impostos han quedat com les de l’any 2009. També es va procedir a l’aprovació de l’ordenança d’aprofitament del domini públic radiolelèctric per a les empreses de telefonia mòbil, i a l’aprovació de l’ordenança per a la gestió dels residus de la construcció.

D’entre els demés punts tractats al ple esmentar l’aprovació de la darrera certificació de l’obra del cementiri (obra corresponent al Pla FEIL 2009) i la sol·licitud d’una subvenció per a l’adequació de l’enllumenat exterior del nucli urbà.

Finalment es van aprovar dos convenis. El primer d’ells amb els propietaris de la finca El Bosc de Salou per instal·lar una antena de guifi.net i així poder cobertura a la zona de Fussimanya. El segon conveni és amb el Consell Comarcal per al manteniment i conservació dels camins inclosos en el Pla de camins; s’inclouen dintre d’aquest conveni el camí de Tavèrnoles a Folgueroles i el de Tavèrnoles a Roda de Ter.

Comparteix-ho