Canal de fotos

8/11/11

Ple extraordinari de novembre

Ahir al vespre va tenir lloc un ple extraordinari amb l'assistència de sis regidors i la presència de quatre persones com a públic.

El punt destacat de l'ordre del dia va ser  l'aprovació de les ordenances fiscals per al 2012; concretament es va aprovar la puja de l'IBI urbà del 0,86 al 0,94 (9%) i la puja de la taxa pel subministrament d'aigua en un 11% la quota de servei i un 3,3% la quota de consum. També és van incorporar noves taxes en conceptes d'informes pel que fa a llicències d'obres i llicències d'activitats, així com una taxa específica per a la recollida de residus municipals per a activitats de serveis i oficines. La resta d'impostos i taxes no sofreixen variacions adaptant-se només el text al de les ordenances tipus de la Diputació de Barcelona. Aquest punt va ser aprovat gràcies al vot de qualitat de l'alcalde ja que va comptar amb 3 vots a favor i 3 vots en contra.

En un altre punt es va aprovar el Calendari Fiscal per a l'any vinent, amb els següents períodes de cobrament: Vehicles (febre, març): IBI urbà, Escombraries i Cementiri (abril i maig); IAE i IBI rústic (setembre i octubre). El següent punt de l'ordre del dia era l'autorització de la modificació de les tarifes del servei municipal d'aigua potable que ha de ser validat per la Comissió de Preus de Catalunya; aquest punt també va ser aprovat gràcies al vot de qualitat de l'alcalde ja que va comptar amb 3 vots a favor i 3 vots en contra.

El darrer dels punts de l'ordre del dia era l'adhesió de l'Ajuntament de Tavèrnoles a la futura Associació de Municipis per a la Independència, que es va aprovar amb 4 vots favorables i 2 abstencions.

Finalment es va incorporar un punt d'urgència, que es va aprovar per unanimitat, per a l'adjudicació de les obres del Centre Cívic de Tavèrnoles a l'empresa Acertis Obres i Serveis, per un import sense IVA de 429.610,92 euros.

Comparteix-ho