Canal de fotos

3/2/09

Ple ordinari de febrer

Ahir es va celebrar el ple corresponent al mes de febrer amb la presència dels set regidors i sense cap persona com a públic. Va ser un ple ràpid, poc més de quinze minuts, i en destaquen els següents punts.

Es va aprovar el Programa de Participació Ciutadana en la redacció del POUM, on hi ha definides les accions que es portaran a terme relacionades amb la participació ciutadana mentre duri el procés de redacció del POUM. Aquest programa estarà en exposició pública per tal de poder-lo consultar i fer-ne al·legacions; en un proper post en parlaré més detalladament. En un segon punt es va aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries; després d’haver fet l’aprovació inicial el més de setembre passat de la reducció de sòl urbanitzable, i no havent rebut al·legacions al respecte, ara es trametrà l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme per tal de continuar amb el tràmit.

Els dos darrers punts van ser aprovació la designació de l’alcalde, amb una dedicació parcial del 75%, per tal de poder percebre la compensació econòmica que atorga el Departament de Governació i Administracions Públiques. També es va aprovar la sol·licitud d’una ajuda a l’Agencia de Residus de Catalunya per portar a terme diferents accions en la millora del servei de recollida de residus i el foment al reciclatge.

Comparteix-ho