Canal de fotos

7/1/10

Un polígon industrial a Tavèrnoles?

Va ser a finals de setembre que va sortir a la llum pública l'interès de Folgueroles i Vic per incorporar Tavèrnoles dintre del polígon supramuncipal que s'ha de fer a continuació de l'actual polígon Malloles de Vic. Aparentment semblaria una opció que no encaixa dintre de les posicions dels dos grups municipals de Tavèrnoles pel que fa a un polígon industrial a l'entrada del municipi.

Però mirem-ho més detingudament. Exactament què hi faria Tavèrnoles dintre del polígon supramunicipal? Ras i curt; acollir en el nostre terme municipal les zones verdes i les destinades a equipaments que per llei ha de tenir qualsevol polígon. Concretament es proposa que s'aportin al projecte els terrenys que l'INCASÒL té a Tavèrnoles, amb el benentès que al municipi no hi aniria cap edificació industrial i que les zones verdes podrien continuar sent camps de conreu.

No ens enganyem, ni Vic ni Folgueroles fan un acte d'altruisme veïnal convidant-nos a entrar en aquest projecte supramunicipal. Estem senzillament davant d'un encaix de peces (més o menys forçat) que permetria desencallar alguns temes que comporten certs maldecaps, especialment a l'INCASÒL, que veuria una espurna de llum a què fer-ne dels camps que té a Tavèrnoles i de passada aconseguiria tenir més del 50% de les aportacions de terrenys al polígon (tal i com exigeix el POUM de Folgueroles). Per altra banda també s'aconsegueix una major concentració de parcel·les a la zona pròpiament de polígon en terme de Folgueroles i Vic, permetent l'optimització de serveis i infraestructures.

I de tot plegat, què en trauria Tavèrnoles? Doncs primerament l'ajuntament de Tavèrnoles obtindria el 10% de cessió pública de la superfície total dels terrenys que el municipi aporta; en altres paraules, si s'aporten al projecte els terrenys que l'INCASÒL té a Tavèrnoles, l'ajuntament podria obtenir en propietat prop de 8.000 metres quadrats de parcel·la industrial al futur polígon. La segona contraprestació per a l'ajuntament seria tenir la titularitat de les zones verdes que aculli el municipi; és a dir, els terrenys de l'INCASÒL (que es mantindrien com a camps de conreu) passarien a pertànyer a l'ajuntament. Finalment també és important destacar que la incorporació dels terrenys de Tavèrnoles com a zona verda i d'equipaments a aquesta actuació urbanística permetria protegir-los d'una manera definitiva com a sòl lliure d'edificacions industrials.

Analitzant-ho fredament, lluny de la demagògia amb la que s'acostumen a tractar temes com aquests, sóc del parer que pel municipi de Tavèrnoles seria positiu entrar a formar part del projecte del polígon supramunicipal (sempre i quan es respectin els condicionants exposats més amunt). Crec que és una oportunitat bona, que ens ha arribat sense buscar-la, però que com a ajuntament ens pot donar una important empenta econòmica i que com a poble ens permet preservar els camps dels Plans de Can Riera.

La meva posició particular, i que en aquest escrit he intentat justificar, passa per donar llum verda a que Tavèrnoles s'incorpori al projecte del polígon supramunicipal. Tavèrnoles no tindrà polígon industrial, però pot formar-ne part.

Comparteix-ho