Canal de fotos

28/6/11

Ple de cartipàs

Ahir al vespre va tenir lloc l'anomenat ple de cartipàs d'aquesta legislatura, amb la presència dels set regidors electes i amb set persones com a públic assistent.

El primer punt de l'ordre del dia va ser la presa de possessió com a regidor d'en José Antonio de la Mora, ja que no va poder ser present en l'acte de constitució de l'ajuntament del passat 11 de juny.

El següent punt va ser el de donar compte i aprovar l'organització i el funcionament de l'ajuntament durant la legislatura. Concretament es va aprovar la modificació de la periodicitat dels plens ordinaris, passant a fer-ne un cada trimestre, els darrers dilluns de març, juny, setembre i desembre a les vuit del vespre. També es van aprovar els integrant de la Comissió de Comptes, amb Carles Banús, Francisca Clarà, Josep Garriga, Pilar Muntal i Joan Roura.

Com a representants als òrgans col·legiats es va acordar que fossin: la Francisca Clarà al Consorci d'Osona de Serveis Socials; en Carles Banús i en Xavier Serra al Consorci d'Espais Naturals Guilleries-Savassona; en Carles Banús al Consorci Alba-Ter; i en Xavier Serra al Consorci de Turisme Vall de Sau-Collsacabra.

Pel que fa a nomenaments i delegacions de funcions, es va donar coneixement del següent cartipàs municipal. Xavier Serrà passa a ser primer tinent d'alcalde amb delegacions en les àrees de medi natural, pagesia, promoció econòmica, turisme, joventut i esports. Per la seva banda Francisca Clarà passa a ser segona tinenta d'alcalde i tresorera de la corporació, amb delegacions en les àrees d'hisenda, adjunta d'urbanisme, benestar, cultura, sanitat i participació.

El ple va aprovar les següents retribucions pels càrrecs electes. Carles Banús, en tant que alcalde en règim de dedicació exclusiva rebrà una percepció mensual bruta de 1.033 euros; per la seva part els regidors Xavier Serra i Francisca Clarà rebran catorze pagues anuals de 102 euros en regim de dedicació parcial. Finalment es va acordar la constitució dels tres grups municipals, CiU, TAV i ERC que rebran una aportació econòmica mensual de 15 euros per regidor electe i 20 euros per grup municipal.

Els dos darrers punts de l'ordre del dia van ser la modificació de la mesa de contractació de l'obra el Centre Cívic que passa a estar formada pel Secretari, el tècnic municipal, en Carles Banús, en Xavier Serra, en Josep Garriga i en Joan Roura; a més a més la mesa estarà assistida pel tècnic redactor del projecte. Per últim es va acordar declara com a festes locals pel 2012 el dia 3 d'agost (Festa Major) i el 16 d'octubre (Sant Galderic)

Comparteix-ho