Canal de fotos

15/2/10

Paperassa

Aquest matí he anat al Consell Comarcal i m'he topat amb uns senyors carregats amb unes caixes (les que apareixen a la imatge) dalt d'un carretó. Primerament he cregut que es tractava d'alguns expedients que anaven o tornaven cap a l'arxiu, però després he esbrinat què era.

Es tracta de les caixes que contenen els projectes, els plecs de condicions tècniques, els plecs de clàusules administratives i d'altra documentació relativa a la contractació d'una obra pública. En altres paraules, és la paperassa que els contractistes han de presentar per optar a l'execució de l'obra en qüestió.

Val a dir que a la foto hi apareix la paperassa de dues empreses que al mateix temps opten a dues obres diferents, però que són obres complementàries. No entraré a valorar si tota la documentació que es demana és necessària, si aporta alguna peculiaritat que ajudi a l'elecció, i ni tan sols si algú se l'acaba llegint tota.

El què sí em sobta és que avui en dia encara sigui necessari presentar tota aquesta paperassa en format paper (i qui sap si en alguna ocasió per duplicat) per optar a una licitació d'obra pública. Per què a l'any 2010 encara no és vàlida la documentació convenientment certificada i en format digital? Per què si es disposa ja d'informació d'altres licitacions, cal presentar-la de nou? Per què ens agrada tant complicar-nos els tràmits?

A vegades un simple carretó desperta massa preguntes.

Comparteix-ho