Canal de fotos

3/3/09

Ple ordinari de març

Ahir vam tenir el ple del mes de març amb la presència dels set regidors i sense cap persona com a públic. Per una banda es va aprovar el Comte de Gestió Recaptatòria realitzat per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici del 2008. També vam aprovar un conveni mitjançant el qual la Diputació de Barcelona facilitarà assistència tècnica i material en la confecció de la nòmina dels empleats de l'Ajuntament.

Els demés punts van ser l'aprovació inicial de la modificació del Plec de Clàusules Administratives aplicables als contractes d'obres i instal·lacions, i als contractes de consultoria i assistència. El darrer acord del ple va ser adherir-se a la xarxa Barcelona-Catalunya Film Commission, pel qual es designa el Consorci de Turisme Vall de Sau-Collsacabra com a interlocutor en matèria de rodatges al municipi.

Com a punt sobrevingut es va acordar adherir-se al “Manifest per l'ocupació, la competitivitat i la cohesió social d'Osona”, manifest aprovat al darrer ple del Consell Comarcal. A part de les propostes que es fan en el Manifest, es va acordar afegir-hi la de sol·licitar als diferents departaments de la Generalitat una major celeritat en l’el·laboració dels informes sectorials perceptius per a l’aprovació de plans parcials de les urbanitzacions pendents de legalitzar i per a l’autorització de llicències d’activitats en sòl no urbanitzable.

Comparteix-ho