Canal de fotos

23/3/09

Represa de les obres de la MAT a Tavèrnoles

Aquest matí a casa ens han trucat de REE per comunicar-nos que començarien a muntar les dues torres de la MAT que van dintre de la nostra propietat.

Aquesta mateixa tarda ja he pogut constatar que els operaris estan descarregant el ferro i comencen a muntar la torre, en plan mecano: "ahora el palo más largo..., ahora una pieza del número 85...., ahora súbete a la parte más alta y unes las dos piezas"

Ara feia 10 mesos que no hi havia activitat pel municipi. Suposo que la reclamació que es va fer conforme s'havien obert camins dintre de la zona d'Espais Naturals (i que el director general d'Energia i Mines n'era del tot desconeixedor) ha pausat les obres durant un temps prudencial. El Departament de Medi Ambient i Habitatge va demanar una Avaluació d'Impacte Ambiental per a aquests camins amb la intenció que un cop finalitzada l'obra es fessin un seguit de mesures correctores de restauració. Donat que s'ha reprès el muntatge de les torres vull creure que ja hi ha un informe fet i aprovat: personalment, i com a particular afectat, ningú me l'ha fet arribar.

Un cop REE havia començant amb l'estesa de cablejat elèctric, estava cantat que reprendrien les obres de muntatge de les torres que els faltaven. Com tota l'obra ha estat un procés net, clar i sobretot ben informat: política de fets consumats.

En el seu moment ja vaig parlar de l'inici de les obres de la MAT a Tavèrnoles i de l'obertura dels camins en anteriors posts.


Comparteix-ho