Canal de fotos

19/1/09

Els pressupostos de Tavèrnoles pel 2009

En el darrer ple de l’ajuntament es va fer l’aprovació inicial dels pressupostos per a l’exercici del 2009, que ascendeixen a una quantitat de 490.649,19 €. Des del primer moment en que cada regidoria es va posar a determinar quines eren les actuacions per a la seva àrea, l’alcalde ens va demanar que fóssim curosos, especialment a l’hora d’assegurar el finançament. És per aquest motiu que crec que es tracta d’uns pressupostos bastant realistes i no són la típica “carta als reis” en que a vegades s’havien convertit els pressupostos.

Dels pressupostos voldria parlar de les inversions que es preveuen poder executar (o si més no començar) aquest any. Com a obres destaca el projecte d’embelliment del nucli urbà que afectarà al carrer de l’Església i els seus voltants, i també es preveu poder fer la restauració de la Font del Roquet, que es portaria a terme a través d’Espais Naturals.

Una especial atenció mereixen la redacció de diferents plans i estudis que han de permetre planificar futures accions al municipi. Per una banda es destinarà una important partida del pressupost a la redacció del POUM (66.120 €) més una part també considerable per desenvolupar el programa de participació ciutadana del POUM. També hi ha previst encarregar la redacció del projecte del futur centre cívic per tal de poder-ne fer l’execució els anys vinents. La redacció del Pla director de l’aigua té com a finalitat tenir reflectit fins al darrer detall les instal•lacions existents d’aigua i preveure’n les futures ampliacions en cas de ser necessàries. Finalment està previst fer un estudi del jaciment arqueològic de Savassona i un estudi del desplegament d’una xarxa MAN.

Per acabar voldria parlar també de l’àrea que tinc delegada, Noves Tecnologies i Participació Ciutadana, i com es veuen reflectides les actuacions en el pressupost municipal. Pel que fa a Noves Tecnologies s’espera poder tornar a obtenir ajudes per poder continuar oferint cursets d’alfabetització digital als veïns, i aquest any també es volen fer dues jornades de difusió de noves tecnologies. També dintre de les Noves Tecnologies, i tal i com ja he esmentat abans, s’espera poder arribar a acords amb Localret per tal que ens ajudin en la redacció de l’estudi d’una xarxa MAN de fibra òptica. Hem de ser conscients que a Tavèrnoles els propers anys tindrem un període amb força obra que afectarà els carrers del poble i els de l’urbanització de Fussimanya; aquest estudi d’una xarxa MAN ens haurà de permetre poder fer les previsions necessàries per a un futur desplegament d’una xarxa de fibra òptica. Pel que fa a Participació Ciutadana, tota la partida pressupostària es vol destinar al desenvolupament de programa de participació ciutadana associat al POUM; un programa que si no hi ha res de nou s’aprovarà en el proper ple del mes de febrer.

Deixo un enllaç als pressupostos (ingressos i despeses) i a una declaració que va fer l’alcalde a Radio Manlleu sobre l’aprovació inicial dels pressupostos.

Comparteix-ho