Canal de fotos

9/11/10

Ple ordinari de novembre

Ahir al vespre es va celebrar el ple ordinari de novembre amb l'assistència de sis regidors i sense cap persona de públic. Els dos primers punts de l'ordre del dia eren la presa de possessió com a regidor de David Pujol i donar compte de la resolució per la que Josep Colomer assumia la regidoria de cultura.

El punt destacat del ple era l'aprovació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2011. Enguany no es modifica cap taxa ni impost municipal, amb l'única excepció de la tarifa del servei municipal d'aigües que augmenta la tarifa en els trams de major consum (a partir del 30 metres cúbics mensuals), quedant com fins ara (0,66€/metre cúbic) la tarifa del primer tram de consum. En un altre punt es va aprovar el Calendari Fiscal per a l'any vinent, amb els següents períodes de cobrament: Vehicles (febrer i març); IBI urbà, Escombraries i Cementiri (abril i maig); IAE i IBI rústic (setembre i octubre).

En els posteriors punts del ple es va procedir a la designació com a vicepresident de de la Comissió de Festes a Carles Banús i es van aprovar dos convenis: un amb el Consell Comarcal d'Osona per a la redacció d'un pla de protecció civil; i un segon amb la Diputació de Barcelona per la gestió informatitzada de la nòmina del personal de l'Ajuntament.

El darrer punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació d'una moció en suport a la declaració de l'Ermita de Sant Sebastià de Vic com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). Finalment com a punt sobrevingut es va passar un punt d'urgència mitjançant el qual es delega a la Diputació de Barcelona la funció recaptatòria de l'aprofitament del sòl, subsòl i volada per part de les empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general.

Comparteix-ho